Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 551

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizler ve işsizlik: 1980 sonrası türkiye deneyimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Ula Ali koçman Meslek Yüksekokulu1, Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik ve sosyal yansımaları olan işsizlik sorunu, ekonomik kriz dönemlerinde daha da artmaktadır. Çalışma olanağından yoksun kalmanın kaçınılmaz sonucu ise yoksulluk ve sefalettir. Ekonomik krizlerin işsizlik üzerindeki etkilerinin yerleşim yeri, cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi ve iktisadi faaliyet türüne göre incelendiği bu çalışmada, öncelikle ekonomik kriz teorileri incelenmiş daha sonra Türkiye ekonomisinde 1980 sonrasında yaşanan krizler ele alınmış 2008 küresel krizinin etkisi incelenmiştir. Daha sonra ekonomik kriz ve işsizlik ilişkisi ele alınmış ve kriz dönemlerinde kentlerde, kadınlarda ve orta yaş grubunda işsizlik oranlarının daha fazla arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlikte beklenen azalmanın ortaya çıkmadığı, eğitimli ve vasıflı kişiler arasında işsizlik oranlarının yüksek olduğu gözlenmektedir. 2001 krizi finans sektöründe çalışanlar üzerinde daha fazla etkili olmuşken 2008 krizi başta otomotiv olmak üzere inşaat, demir-çelik ve tekstil sektörlerinde daha çok olumsuz etki yaratmıştır.

Özet İngilizce :

The economic and social reflections from unemployment issue have increased especially in economic crisis period. The result of unemployment is poverty. In this study, the effects of economic crises, unemployment, location, gender, age group, education level and by type of economic activity are examined. First of all theories of economic crisis are examined, then the post-1980 crises in Turkey’s economy is discussed, 2008 investigated the effect of the global crisis. Then the relationship between economic crisis and unemployment in cities was taken up and in times of crisis, unemployment rates have increased more than in women and middle-age group has been concluded. However as education level in Turkey increased, anticipated decreasing in unemployment did not emerge, high unemployment rates among educated and skilled persons has been observed. The crisis in 2001 has effected on employers in financial sector. The crises in 2008 has negative effected particularly on automotive, building, iron-stell and textile sectors.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :