Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 536

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik kriz perspektifinde kamu ve özel sektör performansları

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 2001 finansal krizinin kamu ve özel sektör firmalarının performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda, krizin kamu ve özel sektör imalat firmalarının performansı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla firmaların 1998 ve 2004 yılları arasındaki finansal göstergeleri üzerinde ortalamaların eşitliği analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz örneklem dönemi kriz öncesi ve kriz sonrası olmak üzere ikiye ayrılarak uygulanmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular, kamu firmalarının özel sektör firmalarına göre, kriz sonrası süreçte daha sağlam politikalar uyguladığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study, to investigate what changes the financial crisis of 2001 has created on goverment and private sector firms in Turkey. İn this study, we examine the outcomes of the crisis on public and private sector relative performances. In order to do these, an equality of mean analysis is performed on private and public firms' financial indicators over the period from 1998 to 2004. The analysis is conducted by dividing the whole period into pre and post-crisis sub-sample periods. Our findings produce is that public firms in post-crisis period indicates a more robust policy than private sector firms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :