Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 533

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinin kalkınmasına yönelik politika önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Kalkınma Bankası’nda Ekonomist/Uzman1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizin yaşadığı en temel sorunların başında bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunlar gelmektedir. Geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar başarılı olamamış, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları daha da artarak, birçok sosyo-ekonomik soruna kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda, geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak uygulamaya konan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), bölgesel teşvikler ve kamu sabit sermaye yatırımlarına dayalı politika araçları fazla başarılı olmamış, bölgelerarası kalkınma farkları artarak devam etmiştir. Bu çalışmada, geçmiş dönemlerde uygulanan bölgesel gelişme politikalarından farklı olarak bütüncül bir çerçevede hareketle, sorunun çözümüne ilişkin bir çerçevenin oluşturulması hedeflenmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasına yönelik önerdiğimiz “Bölgesel Kalkınma Stratejisi” esas olarak imalat sanayi yatırımlarına dayalı aşamalı bir sanayileşme stratejisine dayanmaktadır. Önerdiğimiz bölgesel kalkınma politikalarının uygulanması durumunda, bölgesel yatırım açığının giderileceği ve sınaî sermaye birikiminde anlamlı gelişmelerin sağlanarak, bölgesel refahın artacağı ve bunun sonucunda bir çok sosyo-ekonomik sorunun çözüleceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The socio-economic problems are the primary of the most basic ones that our country has caused by the difference of development amongst the regions. In the previous years, the policies to eliminate the regional disequilibrium amongst the regions could not be successful, the difference of development amongst the regions has increased much more, and it has been the reason of many socio-economic problems. In this context, Priority Development Areas (PDA) which were applied in order to eliminate the regional disequilibrium, regional encouraging, and the instruments of policy for the investments of public fixed capital couldn’t be much successful, and the difference of regional development has carried on increasing. In this study, as different from the policies of regional development applied in the previous periods, acting in an utter context, it has been targeted to constitute a context concerning the solution of the problem. The “Regional Development Strategy” that we suggest aimed at the development of Eastern and Southeastern Anatolia Regions depends on a step by step strategy of getting industrialized supported by the investments of production industry basically. In case of applying the regional development policies that we have suggested, eliminating the regional lack of investment and ensuring the important improvements at accumulation of industrial capital, it is thought that the regional prosperity will increase, and as the result of it, a lot of socio-economic problems will be solved.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :