Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 535

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Denizli tekstil endüstrisinde yenilik politikaları ve bölgesel yapılandırılmış avantajlar

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgelerin rekabet edebilirliğini ve gelişmelerini destekleyecek politikalar, bölgeler arasındaki farklılıklar hesaba katılarak, bölgesel yenilik sistemlerinin türleri, yönetilmesi ve bölgeye-duyarlı yenilik ve kalkınma politikalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi konular ele alınarak bilinçli olarak gerçekleştirilebilir. Bu çalışmanın amacı, Denizli ilinde, havlu ve bornoz üretiminde, yapılandırılmış bölgesel avantajın oluşmasında yenilik temelli politikaların önemini araştırmaktır. İkincil veri kaynakları ve araştırma anketleriyle yürütülen kapsamlı görüşmeler aracılığıyla elde edilen veriler, bölgesel yenilik politikalarının Denizli için önemini ortaya koymaktadır. Denizli’de havlu ve bornoz sektöründeki küçük ve orta ölçekli firmaların piyasa ve teknoloji bilgisini fuar, sergi ve piyasa araştırmalarından edindikleri görülmektedir. Araştırma ve geliştirme bölümlerine sahip firmaların, diğer firmalar içinde %15’lik bir orana sahip olduğu düşünülürse, 150 adet patente sahip olan bir firma dışında, firmaların düşük seviyede yenilik performansları bulunmaktadır. Firmalar, yenilik projelerinin finansmanı, çalışanlarının eğitimi, piyasa ve yeni teknolojiler hakkında bilgi edinme ve danışmanlık açısından desteklenmeye ihtiyaç duydukları için, bunları göz önüne alan politika teşviklerinin firmalar için kritik değere sahip olduğu açıktır.

Özet İngilizce :

Competitiveness and development of regions can be constructed by taking into account different types of regional innovation systems and modes of governance and thereafter planning and implementing region-sensitive innovation and development policies. This study investigates the case of towel and bathrobe production, in Denizli, Turkey in terms of constructing regional advantage. The data from in-depth interviews conducted via a structured survey questionnaire reveal the importance of regional innovation policies for Denizli. The SMEs in towel and bathrobe sector obtain market and technological knowledge from fairs, exhibitions and market surveys. With only %15 of the companies with a R&D department, they have little innovation performance, in spite of an outlier with 150 patents. It is obvious that serious policy initiatives are crucial for these companies as they need support on finance of innovation projects, education and training of employees, information about markets and new technologies and consultancy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :