Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 555

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok değişkenli rejim değişimi modelleri ile türkiye’de durgunlukların analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Y.T.Ü. Meslek Yüksekokulu İ.İ.P.Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de durgunlukların MD-VAB ve SBMD VAB modelleriyle analiz edilmeleri ve temel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 1987:1 ve 2010:4 dönemi üç aylık verileri kullanılarak yapılan tahminlerde, durgunluk ve genişleme dönemleri arasındaki rejim değişmelerinin karşılıklı bağlılık gösterdikleri belirlenmiştir. Genişleme dönemleri uzadıkça, onları izleyen durgunluk dönemlerinin de uzadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, durgunlukların ortalama süresinin altı ay ve genişleme dönemlerinin ortalama süresinin de kırk ay olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak her iki modelin de örneklem içi kestirim sonuçları incelendiğinde, referans durgunluk serisini büyük oranda yansıttıkları gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to analyze and determine basic features of recessions in Turkey using MS-VAR and DDMS-VAR models. Estimations made using by quarterly data between periods of 1987:1 and 2010:4, determine that regime changes between recession and expansion periods show interdependence. If expansion periods lengthen, recession period following that expansion period lenghten too. Also, study concludes that average duration of recessions are six months and average duration of expansions are forty months. Finally, the resul

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :