Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 49 , Sayı 563

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arbitraj fiyatlama teorisi (apt) ve arbitraj fiyatlama teorisinin imkb’de geçerliliğinin test edilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Arbitraj Fiyatlama Teorisinin (APT) İMKB'deki geçerliliğinin sınandığı bu çalışmada ilk olarak APT'ne ilişkin bilgi verilmiş ve ikinci kısımda ise APT'nin İMKB'deki geçerliliği çoklu doğrusal regresyon analizi ve sonrasında faktör analizi yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Her iki yöntemden elde edilen sonuçlar birbirinden farklılıklar göstermiştir. Faktör analizinin çalışmada bahsedilen eksiklikleri de dikkate alındığında APT'nin incelenen dönem itibari ile İMKB'de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper that has been investigated validity of Arbitrage Pricing Theory (APT) over ISE primarily were given theoretical information about Arbitrage Pricing Theory then were tested validity of APT via firstly using multiple regression analyze and factor analyze method in the second part. The results obtained from both of these methods are different from each other. When the incompletenesses of factor analyze mentioned considered, it is concluded that APT is valid at ISE in the examined time period.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :