TÜRKİYE'DE TAYLOR KURALI'NIN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Öz Makro ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan politikalardan biri olan para politikasında, belirli politikaların belirlenmesi ve izlenmesi için bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde geçerliliği kabul görmüş para politikası kurallarından biri Taylor Kuralı' dır. Taylor Kuralı, gerçek ve hedeflenen değerler arasındaki sapmalara karşılık para otoritelerinin nominal faiz oranlarını kontrol etmeleridir. Çalışmada uzun yıllar boyunca yüksek ve kronik enflasyona sahip ülkemiz için bu kuralın geçerliliği multinominal logit modeli ile incelenmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara göre Taylor bilgi setinde yer alan üretim açığı değişkeninin faiz oranlarının yönünün tahmin edilmesinde önemli roloynamadığı görülmüş ve üretim açığı yerine üretimin bir devre gecikmeli değeri kullanılmıştır. Bu durumda üretim, enflasyon sapması ve bir devre önceki faiz oranının faiz oranlarının yönünün tahmin edilmesindeki etkisi ortaya konmuştur.

TÜRKİYE'DE TAYLOR KURALI'NIN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Kaynakça

-