Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 562

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008-2009 dünya ekonomik krizi ve bric ülkeleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomik krizin gelecek yıllara bıraktığı en önemli miraslardan biri Neoliberal küreselleşmenin geleceğinin ne olacağı yönündedir. Bu süreçte küresel ekonominin liderleri ve ülke ekonomilerinin performansları da yakından izlenilen konulardan biri olmuştur. Bulaşıcı etkisi çok şiddetli ve küresel ekonomik sistem üzerinde derin ve kalıcı sonuçları olan 2008 küresel krizinin sarsıntısız atlatılması beklenemezdi. Bu yüzden kriz öncesi süreçte hızla büyüyen ve yükselen ekonomilerin oluşturduğu BRIC ülkeleri de küresel ekonomide yaşanan finans krizinden etkilenmiş ve ekonomi politikalarında değişikliklere gitmişlerdir. Çin ve Hindistan'ın küresel krizden etkilenmesi nispeten daha az iken, emtia üreticisi Rusya ve Brezilya üzerinde krizin etkisi daha fazla olmuştur. Brezilya ve Rusya ekonomileri 2009 yılında küçülmüşlerdir. Ancak 2010 yılıyla birlikte BRIC ülkelerinin ekonomik performansları yeniden ivme kazanmış ve kriz öncesi dönemlere geri dönülmüştür. Bu çalışma, ABD'de İpotekli Konut Finansman Sisteminin çökmesiyle başlayan ve hızla küreselleşen ekonomik krizin kapsamını, bu süreçte ülke ekonomilerine etkilerini ve uygulanan önlemleri BRIC ülkeleri özelinde araştırmaktadır.

Özet İngilizce :

What the futures of neoliberal globalization will become is one of the most important heritages left by the global economic crisis into the next years. In this process, the leaders of the global economy and the economic performances of the countries has been one of the issues being watched 2008 global crisis with severe contagious effect and having profound and lasting consequences on the global economic system could not be expected to overcome smoothly. This is why the BRIC (Brazil, Russia, India and China) countries created by the rapidly growing and emerging economies the pre-crisis period are also affected by the global economy and y changed their economic policies in the financial crisis. China and India are relatively less affected by the global crisis, while the commodity producer in Russia and Brazil experienced negative growth in the crisis. In 2009, the economies of Brazil and Russia have grown negative. But by 2010 the economic performance of the BRIC countries sustained again and caught to the pre-crisis periods. In this study, the context of the economic crisis began with collapse of the U.S. housing finance system and become global quickly and the effects and measures applied by countries in this period have been investigated focusing the BRIC countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :