Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 550

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2007 finansal krizi öncesi ve sonrası dönemde türkiye’deki ticari bankaların etkinliklerinin veri zarflama analizi (vza) ile değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan küresel finansal krizin Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerindeki etkilerini kriz öncesi ve sonrası birer yılı dikkate alarak üç yıllık dönem itibariyle Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelemektir. Karar verme birimleri olarak belirlenen 12 banka, 5 girdili tek çıktılı, çıktıya yönelik (CCR) üç farklı VZA modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın üç VZA modelinde de etkin olduğu, ikinci sırada ise özel bir banka olan Anadolu Bankası’nın olduğu belirlenmiştir. Yaşanan son finansal krizden özel bankaların kamu bankalarından daha fazla etkilendikleri bulgusu dikkat çekicidir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the effects of current financial crisis started in USA in 2007 on the performance of Turkish commercial banks for three years (pre-crisis, crisis and post-crisis period) by using Data Envelopment Analysis (DEA). The study analysis 12 banks as a decision making units by applying three different DEA models which are 5 inputs-1 output CCR models. The results show that Ziraat Bank, which is the public bank, is efficient in the all of three DEA models, while Anadolu Bank, which is private bank, is the second in efficiency. It is interesting to see that current global financial crisis have more affected private banks than public banks.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :