Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FE Dergi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademide feminist sanat üretmenin bir yıllık hazin

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Universitesi Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazı, medeniyetin beşiği sayılan Avrupa’nın evrensel sanat kabul ettiği çerçevenin emperyalist ve dolayısıyla cinsiyetçi bir sistemin aygıtı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia ışığında bu yazı, bir yıl içinde Amsterdam ve Oslo’da katınılan iki büyük uluslararası tiyatro festivalinin deneyimiyle, Avrupa kentleri ve Türkiyelilik arasında, sanat ve cinsiyetçilik üzerine bir eleştiri yazısıdır. Bu yazı, erkekegemen bilim dilinin kadınları tarihsel ve ideolojik olarak dışladığını ortaya koyan feminist eleştiriye yakın durmaktadır. Tüm bu bakış noktalarıyla aslında bu yazı, resmi görevle bir grup gençle beraber Türkiye’den yurt dışına gitme sürecini, Avrupa kent kültürünü ve öteki kimlikleri, sanatta cinsiyetçilikle mücadele edebilme penceresinden değerlendirme çabasındadır. Yazı, öyküsel ve ironik bir dil kullanarak, postkolonyalizmin üçüncü dünya insanına ve öteki kimliklere karşı yarattığı acımasızlığın izlerini sanat organizasyonları aracılığıyla takibi denemiştir.

Özet İngilizce :

This article claims that the art which is considered as universal by Europe, suppossed to be the cradle of civilization is imperialist and thereby it is a device of sexist system. In the light of this claim, this text is a criticisim about art and sexism between Europe and Turkey with the experience of two big international theatre festivals of Amsterdam and Oslo which have taken place in a year. This text priotises the feminist knowledge that historically and ideologically shows the exclusion of women from dominant written science language. In this respect, this text attempts to evaluate an official visit from Turkey to abroad with a group of young art students, European culture and other identities within the aim of a struggle against sexism in art. The text in which a story - like and ironic language has been used, tries to find the trails of cruelty of post-colonialism against the Third World and the other identities by means of art organizations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :