SWAP-70 Antikoru Pozitif Multipl Skleroz Serum Antikorlarının İntraventriküler Uygulamasının Motor Aktivite ve Beyin Histolojisine Etkileri

DOI: 10.26650/experimed.2018.377256Amaç: SWAP-70 antikorları yakın zaman önce multipl skleroz (MS) olgularında gösterilmiş ve hastalığın prognozu ile ilişkili oldukları bulunmuştur. Bu antikorların sinir sistemi üzerine olan olası etkilerinin aydınlatılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: SWAP-70 antikoru pozitif ve negatif olan dörder MS olgusunun ve 5 sağlıklı olgunun serum havuzlarından IgG saflaştırıldı ve farelerin yan ventriküllerine uygulandı (her grup için n=10). Bulgular: Tedavi grupları arasında motor aktivite testi ile değerlendirilen kas gücü açısından fark saptanmadı. Benzer şekilde farklı IgG grupları arasında beyin immünohistokimya özellikleri açısından fark bulunamadı.Sonuç: Bu pasif transferle oluşturulan MS hayvan modelinde MS IgG’sinin belirgin bir nörotoksik veya nörokoruyucu etkisi gösterilemedi.

Impact of Intraventrícular Administration of SWAP-70 Antibody Positive Multiple Sclerosis Serum Antibodies on Motor Activity and Brain Histology

DOI: 10.26650/experimed.2018.377256Objectives: Antibodies directed against SWAP-70 have been recently identified in multiple sclerosis (MS) patients and found to be associated with disease prognosis. Our aim was to find out the potential actions of these antibodies on the nervous system. Material and Method: Purified IgG was obtained from pooled sera from 4 each MS patients with and without SWAP-70 antibodies and 5 healthy controls and administered into lateral ventricles of mice (n=10 for each group). Results: There were no significant differences among treatment groups by means of muscle strength, which was evaluated by motor activity test. Similarly, no significant differences could be found in brain immunohistochemistry examinations among different IgG groups. Conclusion: Our results argue against a profound neurotoxic or neuroprotective action of MS IgG on neurons in this passive transfer animal model of MS.

Kaynakça

1. Pröbstel AK, Sanderson NS, Derfuss T. B Cells and Autoantibodies in Multiple Sclerosis. Int J Mol Sci. 2015;16:16576-92.

2. von Büdingen HC, Palanichamy A, Lehmann-Horn K, Michel BA, Zamvil SS. Update on the autoimmune pathology of multiple sclerosis: B-cells as disease-drivers and therapeutic targets. Eur Neurol. 2015;73:238-46.

3. Vural B, Demirkan A, Ugurel E, Kalaylioglu-Wheeler Z, Esen BA, Gure AO, Gül A, Ozbek U. Seroreactivity against PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1) in Turkish patients with Behçet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2009;27:S67-72.

4. Türkoğlu R, Özyurt S, Ulusoy C, Erdağ E, Tüzün E. Expression of switch-associated protein 70 is associated with lymphocyte activation and reduced disability in multiple sclerosis. Immunol Lett. 2016;177:75-7.

5. Türkoğlu R, Gencer M, Ekmekçi D, Ulusoy C, Erdağ E, Sehitoğlu E, Cavuş F, Haytural H, Küçükerden M, Yalçınkaya N, Turan S, Akbaş-Demir D, Coban A, Vural B, Tüzün E. Switch-associated protein 70 antibodies in multiple sclerosis: possible association with disease progression. Med Princ Pract. 2014;23:239-45.

6. Erdağ E, Tüzün E, Uğurel E, Cavuş F, Sehitoğlu E, Giriş M, Vural B, Eraksoy M, Akman-Demir G. Switch-associated protein 70 antibodies in multiple sclerosis: relationship between increased serum levels and clinical relapse. Inflamm Res. 2012;61:927-30.

7. Vural B, Demirkan A, Ugurel E, Kalaylioglu-Wheeler Z, Esen BA, Gure AO, Gül A, Ozbek U. Seroreactivity against PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1) in Turkish patients with Behçet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2009;27:S67-72.

8. Giriş M, Bireller S, Küçükali Cİ, Hanağasi H, Değirmencioğlu S, Tüzün E. Impact of Neuro-Behçet Disease Immunoglobulin G on Neuronal Apoptosis. Noro Psikiyatr Ars. 2017;54:67-71.

9. Erdağ E, Şahin C, Küçükali Cİ, Bireller S, Küçükerden M, Kürtüncü M, Türkoğlu R, Cakmakoglu B, Tüzün E, Arıcıoğlu F. Effects of in vivo and in vitro administration of neuro-Behcet's disease IgG. Neurol Sci. 2017;38:833-843.

10. Housley WJ, Pitt D, Hafler DA. Biomarkers in multiple sclerosis. Clin Immunol. 2015;161:51-8.

11. Takada N, Appel B. swap70 promotes neural precursor cell cycle exit and oligodendrocyte formation. Mol Cell Neurosci. 2011;48:225-35.