Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolcuların ulaşım aracı olarak yüksek hızlı treni tercih nedenleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Ulaştırma sektöründeki küresel ve teknolojik gelişmeler pazarın genişlemesini sağlarken, ulaştırma türleri arasında da yoğun bir rekabeti beraberinde getirmiştir. Bu nedenle yolcuların ulaşım aracı seçimlerindeki faktörlerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin başarıya ulaşması ve trenlerin daha iyi hizmet verebilmesi için demiryolu yolcularının YHT'yi tercih etme nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yolcu profillerinin değişebileceği düşüncesiyle anket uygulamaları haftanın farklı gün ve saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örneklem metoduyla 800 adet anket uygulanmış bunların 762 adedi uygun görülerek analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre YHT'nin tercih nedenleri arasında birinci öncelikli olarak zamandan tasarruf sağlamak yer almaktadır. Ayrıca trenlerin konforlu, dakik ve fiyatlarının uygun oluşunun da müşteri tercihlerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The global and technological developments in transportation sector helped the expansion of the market and brought intensive competition among the types of transportation. Thus determining the factors effecting passengers' decisions on choosing the means of transport is vital. In this study the railway passengers' reasons for choosing the high speed train (HST) have been attempted to be determined in order to serve better on trains and make high speed train project successful in Turkey. Questionnaires were carried out at different hours and on different days of the week in case the passenger profiles could change. 800 questionnaires were carried out in random sample method. 762 of those questionnaires were valid and they were evaluated. According to the results, among the reasons for choosing HST time saving comes first. Moreover, comfort of the trains, their punctuality and reasonable prices affect passengers' preferences.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :