Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksullukla mücadele stratejisi olarak mikro kredi uygulaması: eskişehir ili örneği

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Mikrokredi programı günümüzde yoksullukla mücadelede kullanılan önemli politika araçlarından birini oluşturmaktadır. Halen Türkiye dâhil dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta olan mikrokredi programları, yoksulluğu önlemenin yanında istihdamı artırma bakımından da önemli etkilere sahip bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Eskişehir ilinde yoksulluğun azaltılmasında mikrokredinin etkinliğini tespit etmektir. Araştırma verileri anket yöntemiyle Eskişehir'deki Şubelerden (Tepebaşı ve Odunpazarı) elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Eskişehir'de mikrokredi alan kadınların aile gelirlerinde kredi öncesi ve sonrasında önemli farklılıklar oluşmuş ve her 4 aileden 1'i yoksulluk sınırının üzerine çıkmıştır. Ayrıca, istihdam artışına bağlı olarak kadın işgücüne katılım oranlarında da mikrokredinin olumlu katkıları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Microcredit programme which is used today in alleviation against the poverty, constitutes one of the significant policy instruments. Microcredit programmes, which are currently being implemented in many countries of the world including Turkey, have some important effects in terms of increasing employment besides preventing poverty. The aim of this study is to determine the efficiency of the microcredit in the prevention of the poverty in the province of Eskisehir. The data for the study were obtained from Eskişehir Branches (Tepebasi and Odunpazari) via the method of questionnaires. According to the research results, before and after the credit, there have been significant differences in family incomes of the microcredit borrowers and 1 out of every four families has surpassed the poverty line. Moreover, the positive contributions of the microcredit have been identified in female labor force participation rates depending on the employment growth.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :