Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vatandaşlığın niteliksel dönüşümü ve vatandaşlık eğitimi üzerine bir betimleme çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreciyle birlikte ulus devlete olan aidiyet duygusunun zayıflamasıyla, vatandaşlığın 'ulusal' boyutu tartışılır hâle gelmiş olup kapsamı ulusal kimliğin ve aidiyetliğin ötesinde rol, kimlik, hak talebi gibi farklı kavramlar ışığında dönüştürülmeye başlanmıştır. Bu dönüşüm, doğal bir evrim sürecine işaret etmekten ziyade 'jeopolitiğin konusu olarak vatandaşlık' şeklinde nitelenebilecek politik bir sürece tekabül etmektedir. Bu çalışma, vatandaşlığın salt resmi, şekli ve hukuki statüden ibaret olmadığını ortaya koyarken vatandaşlık kavramında epistemik ve normatif konumda bulunan 'vatan' ifadesinin terk edilmesi hususunda muhalif bir bakış açısı sunmaktadır. Vatandaşlığın ulusal aidiyetliğe yapışık bir kavram şeklinde ele alındığı bu makalede, ilk etapta vatandaşlığı oluşturan değerler/ unsurlar mercek altına alınmakta; ardından, vatandaşlık eğitimi perspektifi içinde herkes için hedef olması gereken öğeler ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Due to weakened sense of belonging to nation-state that has resulted from the process of globalization, national dimension of citizenship has been debated over the years and its content has begun to change beyond national identity and sense of belonging. The content of citizenship consists of different elements such as role, identity, and the demand of right. These changes have led us to consider citizenship as an issue of geopolitics in a policy framework. This study indicates that citizenship does not only consist of the official citizenship, the shape of citizenship and legal status. It provides an opposing viewpoint regarding removing the concept of "nation" that is characterized in an epistemic and normative form. Moreover, the study that incorporated the concept of citizenship with a sense of belonging of national examined the elements of citizenship. Then, the components which should be involved for everyone in citizenship education were discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :