Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Suç korkusunun sosyolojik belirleyenleri: sosyal sermaye mi? sosyal kontrol mü?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, İstanbul’da 60 farklı mahallede ikamet eden ve
küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 1800 katılımcı arasında
suç korkusunun sosyolojik belirleyenleri incelenmiştir. Yapılan iki
ve çok değişkenli analizler, suç korkusunun erkeklere kıyasla
kadınlarda, yaşlılara oranla gençlerde ve son beş yıl içerisinde
herhangi bir suçtan mağdur olanlarda daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Sosyolojik faktörlerden sosyal sermaye arttıkça
bireylerin suç korkusu azalırken; beklenmedik bir şekilde, sosyal
kontrol arttıkça suç korkusu da artmaktadır. Mahallede
algılanan fiziki ve sosyal düzensizlik de suç korkusunu arttırmaktadır.
Türk toplumunda sosyal sermaye ve sosyal kontrol
mekanizmaları arasındaki ilişkilerin Batı ülkeleri ile benzer ve
farklı yönlerinin de incelendiği araştırma sonucunda, Türkiye’de
suç korkusunun azaltılması, sosyal organizasyon ve sosyal
kontrolün arttırılmasına yönelik politika uygulamaları ve ileride
yapılacak çalışmalara yönelik öneriler de sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sociological predictors of fear of crime among a clustered
sample of 1800 participants residing in 60 different neighborhoods
in İstanbul have been examined in this study. Bivariate
and multivariate analyses indicate that women, elderly and
those who have been victimized in the last five years have
higher rates of fear than males, younger people and those who
were not victimized in the last five years respectively. Among
sociological factors, while social capital decreases individuals’
fear of crime; unexpectedly, social control increases fear of
crime. Perceived physical and social disorder in the neighborhood,
on the other hand, increases fear of crime. Based on a
comparative investigation of the relationships among fear,
social capital, and social control with Western countries, this
study also presents policy implications and suggestions for
future studies aimed at decreasing fear of crime and increasing
social organization and social control in Turkish society.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :