Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye kavramı işığında ziya gökalp’in düşünceleri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1, Edebiyat Fakültesi2, Sosyoloji Bölümü3
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sosyal bilimlerde özellikle son yirmi yılda öne çıkan kavramlardan biri olan sosyal sermaye kavramı bağlamında, Ziya Gökalp'ın çeşitli konulardaki yaklaşımları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Z. Gökalp, Osmanlı Devleti'nin yıkımına şahit olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da çeşitli kademelerde aktif rol almış ve fikirleriyle Türk düşünce serüveninde önemli yeri olan düşünürlerden biridir. Genel olarak değerlendirildiğinde, sosyal sermaye kavramında, toplumsal ilişkilerin pragmatik bir bağlamda ele alınıp değerlendirilmesi söz konusudur. Ziya Gökalp'ın yaklaşımları da genel olarak dikkate alındığında, pratikte yaşanan sorunlara pragmatik çerçevede bir çözüm arayışının ürünü oldukları görülür. Bu bağlamda, belirli konulardaki yaklaşımları günümüzde de tartışılmaya devam eden Gökalp'ın fikirlerine, sosyal sermaye konusu etrafında ilgi duyulmuş ve bu noktada ele alınabileceği düşünülen yaklaşımları genel hatlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article aims to analyze some approaches of Ziya Gökalp in the context of social capital, which became one of the prominent concepts of social sciences in the last two decades. Ziya Gökalp has an important place in Turkish intellectual life with his
ideas. He witnessed the destruction of the Ottoman Empire and took an active role in various positions in the establishment of the Republic of Turkey. Overall, in the concept of social capital, social relations are evaluated in a pragmatic context. In general Ziya Gökalp’s ideas are products aimed to find solutions to the problems in practice in a pragmatic way. In this context, Gökalp’s ideas are assessed in the scope of social capital and his approaches which are considered to be discussed in this scope
are analyzed here.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :