Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Namık Kemal İlköğretim Okulu1, Anadolu Üniversitesi2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim dördüncü sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanımına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma probleminin çözümü için gazete kullanımından sonra öğrenci görüşlerini almak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanılarak öğretim yapılan deney grubundaki öğrencilerin öğretimde gazete kullanılmasına ilişkin görüşleri genelde olumlu yöndedir. Kendileriyle görüşme yapılan öğrencilerin tümü derste gazete kullanımının okuma ve okuduğunu anlama becerisini artırdığını belirtmiştir. Görüşmeye katılan öğrencilerin tümü Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanımıyla dersi sevdiğini, tümüne yakını derste gazete kullanımında güçlüklerle karşılaşmadığını ve tüm derslerde gazetenin kullanılabileceğini bildirmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the opinions of fourth grade Social Studies students, that are taught with the usage of newspaper, about using newspaper in education. To solve the research problem; semi-structured interview forms for taking opinions of students after education were used. As a result of the study, the opinions of group on using newspaper in Social Studies are mainly positive. All students interviewed indicated that using newspaper in the course improved their reading and reading comprehension skills All students interviewed indicated that using newspaper made them enjoy the lesson and nearly all students interviewed indicated that they did not have difficulty in using newspaper in lessons and that newspapers could be used in all lesson

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :