Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik güçlendirmenin finansal olmayan performans üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı1, Beykent Üniversitesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma psikolojik güçlendirmenin örgütlerin finansal olmayan performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma sağlık sektöründe hizmet veren bir işletmenin 70 beyaz yakalı çalışan üzerinde yapılmıştır. Yapılan faktör analizine göre psikolojik güçlendirme için "etki boyutu", "yetkinlik boyutu" ve "anlam boyutu", finansal olmayan performans için ise "müşteri boyutu", "iç süreçler boyutu" ve "öğrenme ve gelişme boyutu" tespit edilmiştir. Analizler sonucunda finansal olmayan performans algısı boyutlarından iç süreçler boyutu ile psikolojik güçlendirme boyutlarından etki boyutu arasında negatif yönlü, finansal olmayan performans algısı boyutlarından öğrenme ve gelişme boyutu ile psikolojik güçlendirme, psikolojik güçlendirmenin etki boyutu ve psikolojik güçlendirmenin anlam boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda psikolojik güçlendirme boyutlarının finansal olmayan performans ve boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines the effects of psychological empowerment on nonfinancial performance of organizations. The sample of the research consists of 70 employees of an enterprise serving in health sector. "Impact", "competence" and "meaning" dimensions for psychological empowerment and "customer perspective", "internal processes perspective" and "learning and growth perspective" dimensions for nonfinancial performance are derived from factor analysis. There is a significant negative relationship between internal processes perspective, one of nonfinancial performance dimensions, and impact dimension, one of psychological empowerment dimensions. Moreover, there are significant positive relationships between learning and growth perspective, one of nonfinancial performance dimensions, and psychological empowerment, impact dimension and meaning dimension of psychological empowerment. According to regression analysis, psychological empowerment does not have impact on nonfinancial performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :