Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin karar verme stratejileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı,1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Programları ve Oğretimi Bolumu2
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kullandıkları karar stratejileri ve sınav kaygıları arasındaki ilişki ve karar stratejilerinin sınav kaygılarını yordama gücünü incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Okulöncesi Öğretmenliği Bölümüne devam eden 315 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri Karar Stratejileri Ölçeği (Kuzgun,1993) ve Sınav Tutumu Envanteri (Öner, 1990) ile toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin karar stratejilerinin sınav kaygısı alt boyutları ve toplam sınav kaygısı puanlarını yordadığı bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin mantıklı karar stratejileri ile kuruntu sınav kaygısı ve sınav kaygısı toplam puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bağımsız karar stratejileri ile kuruntu, duyuşsallık ve toplam sınav kaygısı puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Kararsız karar stratejisi ile kuruntu, duyuşsallık ve sınav kaygısı toplam puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between test anxiety and strategies of decision-making of students attending preschool education teacher department, and whether strategies of decision-making of students predicts test anxiety. The study group was composed by 315 students attending in Faculty of Education in Selçuk University. The data were collected using Test Anxiety Inventory (Öner, 1990), The Questionnaire of Decision Strategies (Kuzgun (1993). The study found that strategies of decision –making of the students significantly predicted sub-dimensions and total test anxiey of students. There was a negative relationship between strategy of reasonable decision- making and neurotic of test anxiety, total test anxiety. There was a negative relationships between strategy of independet decisionmaking and neurotic of test anxiety, affective of test axiety, total test anxiety. There was a pozitive relationships between strategy of indecisive decision making and neurotic of test anxiety, affective of test axiety, total test anxiety.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :