Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen görüşlerine göre isviçre (basel) ve türkiye ilköğretim programlarının karşılaştırılması: bir durum çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
254
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İsviçre'de görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, Türkiye'de uygulanan ilköğretim programının, İsviçre ilköğretim programıyla arasındaki benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, durum çalışması deseni işe koşulmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme metodu ile örneklem belirlenmiş, İsviçre'de farklı bölgelerde görev yapan Türk öğretmenler arasından görüşmeyi kabul eden ve bu ülkede en az 2 yıl çalışmış beş öğretmen seçilmiştir. Çalışma açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde elde edilen bazı sonuçlar; Türkiye ilkokul programında bilgi yoğunluğunun fazladır; İsviçre ilkokul programının daha esnek ve daha çok öğrenci merkezlidir; İsviçre programının esnek olması, öğretmene içeriği gerçek yaşamla ilişkilendirmesi programın sosyal gerçeklerle daha tutarlı olmasını sağlamıştır; İsviçre'nin ekonomik gücünün okullarda öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin temini ve kullanılmasında oldukça yansıtıldığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to identify differences and similarities between Primary Curriculum in Turkey and Switzerland as regard opinions of teachers in Switzerland. The study has been done with qualitative research methodology and case study research design was used. Sample was determined by purposeful sampling. Five teachers who accepted the interview were chosen among Turkish teachers having worked for at least 2 years in different parts of Switzerland. Data were collected through Teacher Interview Form consisting of open-ended questions. After analyzing the data, it was found that knowledge density is much more in Primary Curriculum of Turkey while Switzerland Primary Curriculum is more flexible and studentcentred; Being flexible the curriculum in Switzerland causes teachers associate content with real life and so it makes curriculum is more consistent; The effects of Switzerland financial power can be seen in getting and using educational technology and materials in schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :