Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisinin ekonometrik bir incelemesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 25 OECD ülkesi verisi kullanılarak 1975- 2008 dönemi için sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme testi, Pedroni FMOLS testi ve Canning; Pedroni panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Pedroni eşbütünleşme testi her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Pedroni FMOLS test sonuçlarına göre panel genelinde sağlığın esnekliği % 0.18 olarak, ekonomik büyüme değişkeninin esnekliği ise % 0.17 olarak hesaplanmıştır. Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları sağlık ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir. Bu bağlamda uzun dönemde araştırma kapsamındaki OECD ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the long-run relationship between health (life expectancy) and economic growth in the 25 OECD countries over the period from 1975 to 2008 by utilizing the Pedroni panel cointegration, Pedroni FMOLS and Canning-Pedroni causality methods. The cointegration test results show that there is a cointegration relationship between health and economic growth in the long run. According to Panel Panel FMOLS results the elasticity coefficient of health is % 0.18, the elasticity coefficient of economic growth is % 0.17. The results of Lamda-Pearson statistics indicate the long-run bilateral causality between health and economic growth. It is concluded that there is a strong cointegration relationship between health and economic growth in OECD Countries in the long run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :