Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nevşehir’e gelen “ispanyolca konuşan” turistlerin profilini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bir turizm yöresini ziyarete gelen turistlerin özelliklerinin belirlenmesi, yöredeki turistik ürünlerin şekillenmesinde ve turizmi geliştirme planlarının hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple çalışmada, Nevşehir'e gelen "İspanyolca konuşan" turistlerin profili belirlenmeye çalışılmıştır. Bu turistlerin destinasyon olarak Nevşehir'i daha çok tercih etmelerini ve geldiklerinde de mümkün olduğunca tatmin olmuş bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere neler yapılması gerektiği ile ilgili öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Öneriler geliştirmek için çeşitli değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit etmeye yönelik "ki-kare analizi" ve turistlerin gezip gördükleri veya gezip görecekleri turistik noktaların değerlendirilmesinde ise "kümeleme analizi" yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; turistlerin yaşları ile seyahat şekilleri arasında (tek başına-aile ile- arkadaşlar ile-diğer) ve turistlerin yaşları ile seyahatlerini düzenleme şekilleri arasında (seyahat acentesi ile paket tur-tur operatörü ile paket turseyahat acentesi ile bağımsız-bağımsız) ilişki bulunmuştur. Kümeleme analizi sonucunda ise; turistlerin en fazla Göreme, Göreme Açık Hava Müzesi ve halı dokuma atölyelerini ziyaret ettikleri saptanmıştır.

Özet İngilizce :

For a destination, determining the characteristics of tourists has an important role in shaping products attracting tourists and in preparing plans to develop tourism. In the study, hence, it is aimed at determining the profile of tourists "speaking Spanish" visiting Nevşehir. Some suggestions are listed about what to do for tourists to prefer Nevşehir as a destination and to make them as much satisfied as possible during their trip. In order to present suggestions, "chi-square analysis" is applied to find out whether there is a relationship between various variables and "cluster analysis" is applied to rate tourist attractions that tourists have visited or will visit. The study found out that there are relationships between age and travel type (alone-with family-with friends-others) and between age and planning travel type (package tour via travel agency- package tour with tour operator- independent via travel agent- independent). Cluster analysis, besides, revealed that tourists visit mostly Göreme, Göreme Open Air Museum and carpet weaving looms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :