Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nasreddin hoca fıkralarının metin merkezli halk bilimi kuramlarından yayılma ve gelişme kuramlarına göre tahlili

Yazar kurumları :
Gediz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Sözlü anlatı geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan Nasreddin Hoca fıkraları, birçok sebebe bağlı olarak değişik coğrafyalarda yayılma göstermiş ve yine sözlü gelenek içerisinde yeniden yaratılan ve güncellenen fıkralarla büyük bir fıkra külliyatı oluşturmuştur. Bugün sadece Türk dünyasında değil, farklı coğrafî bölgelerde dahi Nasreddin Hoca fıkralarının var olduğunu görmek mümkündür. Bu durum Nasreddin Hoca fıkralarının evrenselliğini göstermesi açısından önemlidir. Nasreddin Hoca fıkralarının yayılması ve diğer coğrafyalarda varlık göstermesi meselesi birçok bilim adamı tarafından tartışılan konuların başında gelmektedir. Makalede bu bağlamda, Nasreddin Hoca fıkralarının, metin merkezli halkbilimi kuramlarından olan yayılma ve gelişme kuramlarına göre tahlili yapılarak yine bu fıkraların yayılma şekli ve diğer toplumlarda nasıl var olduğu meselesi örneklerle tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Nasreddin Hodja Anecdotes, which have an important place in oral narrative tradition, spread out to various regions for many different reasons and formed an immense corpus of anecdotes with the updated and recreated anecdotes again within the oral tradition. It is possible to see Nasreddin Hodja anecdotes in many places; they are not only seen within the Turkic areas. This is an important point which shows the universal characteristic of these anecdotes. The spread and presence of Nasreddin Hodja anecdotes in various places are addressed by a lot of researchers. In this context, this study will focus on the analysis of Nasreddin Hodja anecdotes according to diffusion and evolution theories, which are the text centered folklore theories and how they spread and exist in other societies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :