Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî edebiyat dönemi, milliyetçi edebiyat ve millî edebiyat kavramı üzerine düşünceler

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

"Millî Edebiyat Dönemi", genellikle 1911'de Genç Kalemler dergisi ile başlatılan "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı"nın ortaya çıktığı 1923 yılına kadar devam eden bir edebî sürecin adıdır. Bu edebî dönemin başlıca temsilcileri; Mehmed Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp'tir. "Millî Edebiyat Dönemi" için bu dönemsel algılayış dışında bir de "Milliyetçi veya Türkçü Edebiyat" ve "Millî Edebiyat Kavramı" ibareleri de kullanılmaktadır. Bütün bu ifadeler, değişik yönleriyle birbirinin içine girmiş ve zaman zaman birbirleriyle karıştırılan bir anlam ve kavram dünyasına sahiptirler. Biz, bu makalede bu ibareleri temel nitelik ve anlamları yönünden ele alıp değerlendireceğiz.

Özet İngilizce :

"The Period of National Literature" is generally accepted as the name of a literary process beginning with the publication of the Journal Genç Kalemler in 1911 to 1923 in which Turkish Literature During the Republican Era emerged. The outstanding representatives of this movement are Mehmed Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem and Ziya Gökalp. Apart from this periodic perception there are two different concepts called "Nationalist/Turkic Literature" and "The Concept of National Literature". All these concepts are intertwined and sometimes confused each other. In this article we will try to evaluate those concepts in respect to basic characteristics and nature of meaning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :