Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Likidite riski yönetimi: panel veri analizi ile imkb bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü2
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İMKB'de hisse senetleri işlem gören bankaların, likidite riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir. Analiz kapsamına 1998-2008 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir. Analiz sonucunda riskli likit varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likidite riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bankaların likidite riskini yönetmede dikkate almaları gereken kritik faktörleri ortaya koyması açısından önemli ve özgündür.

Özet İngilizce :

In this paper, we test the factors affecting liquidity risk management in banking sector in Turkey by using panel regression analysis. We use the data for 9 commercial banks traded in Istanbul Stock Exchange for the period 1998-2008. In conclusion, we find that risky liquid assets and return on equity variables are negatively related with liquidity risk. However, external financing and return on asset variables are positively related with liquidity risk. This finding is importance for banks since it underlines the critical factors in liquidity risk management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :