Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lev tolstoy’s comparative assessment of the 20th century english writers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi University1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

This research is the first attempt to study the relations between Tolstoy and the 20th century's English writers. Studying Tolstoy's assessment of English writers at the beginning of the 20th century is actually comprehensive. First of all it includes the facts of Tolstoy's correspondence with English writers and tries to show different moments of the relations between Tolstoy, Shaw and Wells. Studying ideas which were expressed by Tolstoy in his letters, memories and diaries enriches our knowledge about him. Second, the release of Tolstoy's relation with English writers leads us to a deeper understanding of the European and world literary movements. At the same time this article enlightens Tolstoy's attitude to English literature. On the background of these creative disputes, it is possible to observe how widely Tolstoy has affected the world literature. Third, the friendship relations between Russian and English writers, unity of their opinions and affairs assist the advance of the universal culture and understanding. Fourth, the topic of this article will give way to further research on the study of the problems of great literary and scientific interest and will be the experience in studying literary relations between writers of different countries. The main problems which are discussed in this article are: 1. Tolstoy's relations with the 20th century English writers; 2. The type of problems which Tolstoy devotes himself in correspondence with English writers; 3. The comparative way to show how Tolstoy applied the aesthetic and artistic demands in the assessment of the works of any writer; The aim of this article is to attract the readers' attention to Tolstoy's statements on the main questions of works of art, to help them imagine Tolstoy's attitude towards the 20th century writers, to show the formation of these relations and the ways of how one Russian writer and English writers solved the problems of the 20th century European literature.

Özet İngilizce :

XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlangıcında İngiliz Edebiyatı toplumdaki sosyal zıtlıkların gerginleşmesini yansıtan zor bir gelişim çağı içindedir. Dekadan edebiyat gerçekçi edebiyatın karşında durarak, İngiliz edebiyatında bunalıma sebep olur ve yıllar boyunca her iki edebiyatın bir arada bulunarak süregelmesi zıtlığın doruk noktaya ulaşmasını sağlar. İngiliz yazarlar, bu fikri kararsızlığın üstesinden gelip doğru yolu bulmak için derin kanaate ihtiyaç duymaktaydılar. Tolstoy, engin fikir ve estetik değerlere sahip kişiliğiyle farklı akımlara mensup İngiliz yazarların hemen hemen hepsine aynı ilgiyi gösteriyordu. Hem fizyoloji ve psikoloji, hem de sosyal, tarihi ve siyasi konuları ele alan yapıtlar onun dikkatini çekiyordu. Bu yaratıcılık tartışmalarının arka planında Tolstoy'un dünya edebiyatına ne denli büyük etkisi olduğunu gözlemlemekteyiz. Makalemizde ele aldığımız konular öncelikle şunlardır: 1. XX. yüzyıl İngiliz yazarlarının Tolstoy'la ilişkilerinin izlenmesi; 2. Tolstoy'un İngiliz yazarları ile yazışmasında önemsediği problemlerin ortaya konulması; 3. Tolstoy'un İngiliz yazarların yapıtlarını değerlendirirken, estetik ve sanatsal konulardaki taleplerini nasıl uyguladığının karşılaştırma yolu ile sergilenmesi. Makalede amacımız Tolstoy'un sanat eserlerine dair ölçütlerine okurların dikkatini çekmek, onlara, Tolstoy'un XX. yüzyıl İngiliz yazarlarına ait düşüncelerini göstermeye çalışmak, Tolstoy ve İngiliz yazarları arasındaki ilişkilerin şekillenmesini izleyerek onların XX. yüzyıl Avrupa edebiyatının problemlerine çözüm aramalarını sergilemektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :