Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hıristiyan mistik ve islam tasavvuf geleneğinde kadın imgesi ve evlilik konusuna kısa bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Hıristiyanlık ve İslam'ın ezoterik/deruni boyutunu teşkil eden mistik gelenekte kadın imgesi ve evlilik konusundaki farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Özellikle kadın konusu gerek semavi ve beşeri kaynaklı dinlerin, gerekse farklı felsefi ekollerin gündemini hep meşgul etmektedir. İlahi kaynaklı dinlerin aslından olmasa da, dindar/inananlarının içinde yaşadıkları sosyo-kültürel durum, gelenek/görenek, eğitim vb. şartlar ile geleneksel ataerkil aile yapılarının doğal sonucu farklı kadın imgesine sahip bulundukları yadsınamaz bir gerçektir. Amacımız, her iki dinin asli kaynaklarında meselenin nasıl değerlendirildiğini, sufi ve mistiklerin bu konulara nasıl yaklaştıklarını öğrenmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, different approaches about perception of woman and marriage in mystic tradition which constitute the esoteric/ inner dimension of Christianity and Islam will be discussed. The concept of woman has always occupied the agenda of both revealed or man-made religions and different philosophical schools. As a result of the socio cultural situation that religious people/believers live in, the customs, education and the traditional patriarchal family structure, it is an undeniable fact that the believers have incorrect perception of woman even if it does not arise from the origin of revealed religions. The purpose of this paper is to learn how the problem has been dealt with in primary sources of both religions and how it has been dwelt upon by sufis and mystics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :