Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir ekonomisinin genel görünümü: bölgesel göstergelerle bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak onurlandırılan Eskişehir’in bölgesel ekonomik göstergeler açısından görünümünü saptamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilin nüfus dinamikleri ve demografik yapısı, istihdam yapısı, üretim yapısı ve hâsıla düzeyi, hanehalkı gelirinin büyüklüğü ve dağılımı, dış ticaret hacmi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi ekonomik göstergeler referans alınmıştır. Bölgesel göstergeler Eskişehir’in tarım sektöründe artan üretimi, sanayi sektöründe gerçekleştirdiği dışa açık büyümesi, hizmetler sektöründe yakaladığı istihdam olanakları ile güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmada ayrıca, Eskişehir’in ücretliler ve emekliler gibi sabit gelirlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı refah düzeyi yüksek bir il olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to give an outlook to the regional economic indicators of Eskişehir which is honored as the 2013 Cultural Capital of the Turkic World. The study referred to the indicators like population dynamics, demographic, employment and production structures, output levels, size and distribution of household income, volume of foreign trade and foreign direct investments. The regional indicators signified Eskişehir as a city that has a strong economy with its increasing production in agricultural sector, outward-oriented growth in industrial sector and employment opportunities in services sector. Moreover, Eskişehir is assigned as a city that has high welfare in which the wage earners and retiree live mostly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :