Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beğenilen işletmelere yatırımcı ilgisi ile finansal göstergeler arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Capital Dergisi, 1999 yılından beri çeşitli parametreler temelinde "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" listesi yayınlamaktadır. Çalışmamız da 2001-2008 döneminde sürekli olarak beğenilen şirketler listesinde bulunan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sında (İMKB) kesintisiz işlem gören işletmelerin çeşitli finansal göstergeleriyle, bu işletmelerin hisse senetlerine olan yatırımcı ilgisi arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada yatırımcı ilgisinin göstergesi olarak kullanılan yatırımcı sayısıyla ilişkilendirilen finansal göstergeler; kaldıraç oranı, net kar marjı, satış büyüklüğü ve piyasa değeri/defter değeri oranıdır. Beğenilen işletmeler portföyü için ulaşılan sonuçlar, aynı dönemde İMKB'de kesintisiz işlem gören imalat işletmelerinin bulunduğu piyasa portföyü sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Panel veri analizi uyguladığımız çalışmamız da, her iki portföy grubu içinde t dönemi PD/DD oranı ile t+1 dönemi yatırımcı ilgisi arasında anlamlı düzeyde negatif bir ilişki görülmüştür. Piyasa portföyü için, ele alınan değişkenlerden net kar marjı ile yatırımcı ilgisi arasında anlamlı ölçüde pozitif bir ilişki görülürken, beğenilen işletmeler portföyü için anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.

Özet İngilizce :

Capital Journal has published "Turkey's Most Admired Companies" list on the basis of several parameters since 1999. This study aims to investigate whether the relationship between the several financial indicators of the companies which have been continuously listed in the admired list and processed İstanbul Stock Exchange Market (ISE) and interest of investors to the stocks of these companies. The financial indicators, which have been associated with investor numbers as using a indicator of interest of investors, are leverage ratio, market to book value ratio, net profit margin and sales size. The achieved results for the admired companies portfolio have been compared with the results of the market portfolio which has consisted of manufacturing companies that have been continuously processed in ISE. A significantly negative relation between market to book value ratio for t period and interest of investors for t+1 period has been found for both portfolios in this study by using panel data analysis. The relation between net profit margin and interest of investors is significantly positive for the market portfolio but there is not any significant relation for the admired companies portfolio.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :