Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akdeniz ve hint okyanusu gemicilik geleneklerinin genel bir mukayesesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Hint Okyanusu’ndaki gemi çeşitleri ve gemi yapım teknikleri,
Akdeniz bölgesindeki gemicilik geleneğinden oldukça farklı bir
şekilde gelişmiştir. Bu çalışma, Portekizlilerin bölgeye gelmesiyle
birlikte önemli bir değişim yaşamış olan Ortaçağ Hint Okyanusu
gemicilik geleneği ile Akdeniz denizcilik geleneği arasındaki
farkları ve bu farklılıkların ardında yatan gerekçeleri öz bir şekilde
ele almaktadır. Çalışmada, bu farklılıkların, sadece kara ve deniz
coğrafyaları arasındaki farklılıklarla anlaşılamayacağı, aynı
zamanda siyasi ve kültürel etkilerin de dikkate alınması gerektiği
vurgulanmıştır. Bu çerçevede, gemicilik açısından Akdeniz’de
siyasi etkenler, Hint Okyanusu’nda ise zorlu iklim ve coğrafya ön
plana çıkmaktadır. Sonuç olarak, bu örnek üzerinden teknolojik
ve teknik gelişmeleri inceleyen benzer nitelikli karşılaştırmalı
analizlerin, bu süreçte etkili olan maddi, kültürel, sosyal ve siyasi
etkileri de hesaba katmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The shipbuilding techniques of the Indian Ocean were different
in history than the ones in the Mediterranean in the period until
the arrival of the Portuguese to region. We explore these
differences and summarize the reasons behind these traditions.
The study proposes that these differences cannot be understood
by just contrasting the geographical factors, but that
political and cultural conditions must also be compared. Accordingly,
it is seen that while political conditions were especially
important in the development of ships in the Mediterranean,
ships in the Indian Ocean were essentially designed with the
climate and the geography in mind. In conclusion, it is expressed
that similar studies on technology development should also
consider material, cultural, social and political factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :