Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1830-1914 arası eskişehir lületaşı madeni ile ilgili bazı tespitler

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Eskişehir’in simgesi haline gelen lületaşı madeninin 1830-1914 yılları arasında geçirdiği süreç incelenmekte, özellikle maden işletmeciliği ve Viyana’ya yapılan ham lületaşı ihracatı üzerinde durulmaktadır. Viyana aracılığıyla Avrupa ve Amerika’nın tanıdığı lületaşı bir dönem popüler olmuş, bu da Eskişehir’i yakından etkilemiştir. Ele alınan dönemde lületaşı sektöründe yaşanan yükselme ve düşüşler, nedenleriyle birlikte ortaya konulmaya çalışılırken arşiv belgeleri, salname ve gazetelerin yanısıra Viyana kaynaklarına dayanılarak yazılan eserlerden de faydalanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, the process of development of Eskisehir meerschaum mine during 1830-1914, whereby the meerschaum has become a symbol of the town, is explored. The points of emphasis in the research are the running of the mines and the exports to Vienna. The popularity of the meerschaum, reexported to the rest of Europe and America from Vıenna, increased at that time, with immediate effects on Eskisehir. The research, making use of the archival documents, annals, newspapers and the literary works based on Viennese sources, tries to bring into light the expansion and the contraction of meerschaum industry and the reasons behind them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :