Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde riski dikkate alan yaklaşımların uygulanabilirliğinin analizi: kayseri ili imalat sanayinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ekonomilerde istenilen büyüme düzeyinin ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında, kaynak yetersizliği önemli bir sorun olarak kendini göstermekte ve arzu edilen hedeflere ulaşmayı güçleştirmektedir. Bundan dolayı kit kaynakların en uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesi ve yatırım kararı alınırken rasyonel bir şekilde davranılması gerekmektedir. İşletmeler bu kararlarında rasyonelliği sağlamak amacıyla, yatırım projelerini değerlendirmektedirler. Bir yatırım, işletmede yaşam devri boyunca, yıllar itibariyle nakit giriş ve çıkışına neden olmaktadır. Yıllar itibariyle gerçekleşen nakit akışlarının riske göre düzeltilmiş olarak bugünkü değerinin bilinmesi, işletmeye karar verme noktasında yardımcıolacaktır. Gelecekte nakit akışı kesin olarak bilinen projelerin varlığı, beklenen bir durum değildir. Genellikle bütün yatırım projelerinin gelecekteki nakit akışı, risk ve belirsizlik taşıdığından, risk ve belirsizliğin tanımlanması ve ölçülmesi, riskli projelerin değerlendirilmesi ve seçimi için önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :