Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaklaşık ideal talep analizi yöntemi ile harcama ve fiyat esnekliklerinin tahmini

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstatistikçi, Türkiye İstatistik Kurumu, Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Yaklaşık İdeal Talep Sistemi kullanılarak, Türkiye, kent ve kır ayrımında harcama ve fiyat esneklikleri kullanılarak tüketici davranış kalıpları analiz edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 2002‐2006 yılları arası Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları anket verileri kullanılmıştır. Gıda ve alkolsüz içecekler harcaması için harcama ve fiyat esneklikleri yaklaşık ideal talep sistemi yaklaşımı çerçevesinde tahmin edilmiştir. Harcama esneklikleri Türkiye, kent ve kır bazında sırasıyla 0.975, 0.961ve 0.992 olarak bulunmuştur. Türkiye, kent ve kır ayrımına göre, harcama esneklikleri değerleri birbirine yakın çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, Turkish consumer behaviors models for Turkey, urban and rural districtions are made an analysis by estimating income and price elasticities for food and non‐alcoholic beverages group by applying An Almost Ideal Demand System. Household income and consumption expenditure data between 2002‐2006 years are used. Expenditure and price elasticities under food and non‐alcoholic beverages group are estimated within the framework of the almost ideal demand system approach in Turkey was analyzed. Expenditure elasticities for Turkey, urban and rural were calculated and respectively 0.975, 0.961 ve 0.992. According to Turkey, urban and rural, values of expenditure elasticities are obtained almost the same.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :