Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web sitelerinin globalizasyonu üzerine büyük global amerikan markalarına yönelik bir içerik analizi uygulaması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 100 büyük global markanın Türkçe web sitelerinin globalizasyon düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, araştırmacıların dil kısıtı nedeniyle araştırmada 100 büyük global marka arasından 36 Amerikan markasının Okazaki’nin (2005) benzerlik ölçeğinden yararlanılarak, globalizasyon düzeyleri İçerik Analizi yoluyla ortaya koyulmuştur. Kodlayıcılar arası güvenilirliğin hesaplanmasında Cohen’s Kappa formülü kullanılarak % 88 ve kodlayıcılar arası uyumun hesaplanmasında Perreault ve Leigh’in (1989) güvenilirlik indeksi formülü kullanılarak sırasıyla ortalama seviye % 95‐97 bulunmuştur. Kodlayıcılar içi güvenilirliği kontrol etmek için kodlamalar bir ay sonra tekrarlanmış ve katılma yüzdesi formülüyle % 93‐95 bulunmuştur. 21 benzerlik ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ortaya koyularak, özellikle şirket logosu, şirket logosunun yeri değişkenlerinin Türk ve Amerikan web sitelerinde oldukça benzer olduğu (standardize edildiği) görülürken; pop‐up, banner ve ses/animasyon özelliklerinin ise her iki ülkenin web sitesinde çok az sayıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the level of globalization of Turkish websites of 100 big global brands. In this sense, because of researchers’ limitations in language, this study was focused on globalization levels of 36 American brands of 100 big global brands, which were tested by content analysis proposed by Okazaki’s (2005) similarity scale. The calculation of inter coder reliability has been found to be 88 % by using the Cohen’s Cappa formula and inter coder agreement has been calculated by Perreault and Leigh’s (1989) reliability index formula and median levels range from 95‐97 %. The intra‐coder reliability was calculated by using per item agreement formula and items were coded again after one month. By putting forward descriptive statistics about 21 similarities coding categories while especially company logo, company logo placement variables of Turkish and American websites seemed to be very similar (standardized), pop‐ups, banners and sound/animation properties in websites of both countries were found to be very few.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :