Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal yönetim ve organizasyon konresi’nin doğuşu, kurumsallaşması ve alana etkileri

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kurumsal değişim yazınına dayanılarak Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinin nasıl doğduğu, kurumsallaştığı ve Türkiye’deki yönetim/örgüt alanını nasıl etkilediği incelenmektedir. Çalışmada, kongrenin doğuşunda ve yapılanmasında rol almış aktörlerle görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, kongre fikrinin doğuşu, kongrenin örgütlenmesi ve alana etkileri analiz edilmektedir. Kongre düzenleme fikri, Türkiye’deki yönetim/ örgüt alanının görece yeni merkezini temsil eden bilimci mantığı paylaşan bir grup akademisyenin, o zamana kadar oluşmuş geleneksel mantığın belirlediği alanın sınırları ve çıktılarından duydukları hoşnutsuzluktan doğmuştur. Bu fikri ortaya atan çekirdek kadro, ABD ve Avrupa’dan esinlendiği bir örgütlenme modeli doğrultusunda, mevcut mantığı temsil eden aktörleri de sürece katarak kongrenin kurumsallaşmasını sağlamıştır. Kongre, yönetim/örgüt alanının kimliğini, alandaki araştırma anlayışını ve alandaki diğer kongreleri etkilemiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the emergence, institutionalization, and consequences of National Management and Organization Congress (NMOC) in Turkey are examined from the new institutionalist perspective. Based upon the interview data collected from the main actors who play crucial roles in the emergence and structuring of the congress, it is examined how the congress was initiated, and structured, and how the conference influenced the management and organization field in Turkey. It is found that the congress was initiated by a group of academics who shared the logic of “scienticism” in the field, and were dissatisfied with the boundaries and outcomes of the traditional logic prevalent in the field. The congress was also structured and legitimated by this group by inspiring from the American and European models, and mobilizing the participation of the crucial actors who represented the traditional logic. It is also found that the congress influenced the identity of the field, the quantity and quality of researches in the field and triggered other congresses in the field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :