Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kamu harcamaları ve gelirleri: nedensellik ilişkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Hata düzeltme modeli ve Toda‐Yamamoto yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada, 1987:1 ve 2005:04 arasındaki dönemde kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olmasına rağmen, nedensellik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, kamu harcamaların kısılması ve/veya vergilerin artırılmasının bütçe açıklarını azaltmada etkili olabileceğini ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

This paper investigates the evidence for cointegration and causality between government revenue and expenditure for Turkey over the period 1987:01‐2005:04. The results from error‐correction model and Toda‐ Yamamoto method suggest that there is no causality between government revenue and government expenditure in either direction. This finding supports the idea that either reducing expenditures or raising taxes can decrease the budget deficit in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :