Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işletme yönetimi eğitiminin kurumsal çerçevesi: çeşitlilikten eşbiçimliliğe

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de işletme yönetimi eğitiminin tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine
değin uzanır. Yönetim eğitiminin başlangıcı 1882 tarihinde kurulan Yüksek Ticaret
Okuluna (YTO) dayandırılabilir. YTO, siyasal bilimler, mühendislik ve güzel sanatlar
alanlarında görüldüğü gibi Batılı eğitim modelini Türkiye’ye taşımak amacıyla kurulan
okullardan biridir. O zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu’nu önemli ölçüde
etkileyen Fransa’daki Grandes Ecoles yapılanmasına öykünülerek (diğer yüksek
okullar da olduğu gibi) kurulmuştur. İmparatorluk üzerindeki Fransız etkisinden
söz ederken bu okulların tıpkı Fransa’da olduğu gibi daha geleneksel bir duruşu
sergileyen yerleşik eğitim kurumlarına karşı bir seçenek olarak sisteme sokulduğunu
gözden kaçırmamak gerekir (Gürüz ve diğerleri, 1994).

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :