Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de faiz kanalı ile parasal aktarım mekanizması

Yazar kurumları :
KOcaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Parasal otoritenin kısa vadeli faiz oranlarında yapacağı bir değişiklik, doğrudan sermaye kullanım maliyetini etkileyerek firmaların yatırım davranışını ve hane halkının dayanıklı tüketim malları harcamalarını etkiler. Para politikası literatüründe, söz konusu etkileşim süreci, parasal aktarımın faiz kanalı kavramı ile ifade edilir. Bu çalışmada, faiz kanalının işleyişi Türkiye özelinde incelenmektedir. Bu amaçla, 1995:01‐ 2007:09 dönemine ilişkin veriler kullanılarak VAR metodolojisinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, faiz oranı kanalının parasal aktarım sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir

Özet İngilizce :

A change in the short term interest rate made by central bank directly affects the firms’ decisions about investment expenditure and household spending on durable goods. This process is defined as interest rate channel. The aim of this paper is to investigate empirically the interest rate channel of monetary transmission in Turkey, using a VAR method in the 1995:01‐2007:09 period. The empirical findings indicate that interest rate channel plays an important role in the monetary transmission mechanism

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :