Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Telekomünikasyon sektöründe liberalizasyon ve türkiye’deki durum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Telekomünikasyon sektörü günümüzde bilgiye dayalı bir ekonominin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Birkaç istisna dışında tüm dünyada telekomünikasyonun hizmetleri uzun süre devlet tekelleriyle sunulmuştur. Ancak bu durum telekomünikasyon hizmetlerinin sunumunda düşük verimlilik, yüksek maliyetler gibi birtakım sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Telekomünikasyon dinamik bir yapıyı gerektirir. Teknoloji telekomünikasyonda önemli bir rol oynar. Devlet tekelleri yeni teknolojik değişiklikleri takip edememektedirler. Tüm gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde mikro ekonomik reformlar çerçevesinde telekomünikasyon alanında reformlar başlatılmıştır. Reform süreci; ticarileşme, şirketleşme, özelleştirme ve liberalizasyon aşamalarından oluşmaktadır. Reformlardan beklenen başarının sağlanabilmesi, reformun tüm süreçlerinin gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Reform sürecinin temel aşamalarından birini liberalizasyon süreci oluşturmaktadır. Liberalizasyon sonucu sağlanacak rekabet hem hizmetten yararlanan tüketicilere hem de sektöre önemli faydalar sağlayacaktır. Bu çalışmada öncelikle telekomünikasyon sektörünün gelişimi açıklanmaktadır. İkinci olarak telekomünikasyon hizmetlerinin özellikleri konusunda geliştirilen yeni ekonomik teorilere dayalı olarak gelişen liberalizasyon anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye’de telekomünikasyon sektöründeki liberalizasyon sürecinin gelişimi açıklanmaktadır. Sonuç kısımda Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün performansı, liberalizasyonda gelinen aşama doğrultusunda belirli göstergelere dayalı olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :