Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik performans yönetiminin unsuru olarak örgüt kültürünü ölçümleme üzerine kavramsal bir çalışma

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bir örgüt için doğru stratejiyi tespit ederek örgütsel kültürün desteği ile uygulamaya geçirebilmek uzun dönemli başarı için gerekli ve zorunlu bir adımdır. Uzun vadede mevcut insan kaynaklarını, örgütsel amaçlar doğrultusunda motive edebilmek için örgütsel bağlılığın geliştirilmesi gerekmektedir. İşgörenlerin uzun vadede stratejik hedeflere ulaşmada yaptıkları katkıyı açıklayabilmek için örgüt kültürünün gelişimini takip ederek bu sürecin yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle stratejik amaçlara ulaşmada nasıl bir örgüt kültürü oluşturulmak istendiği de işgörenlere açıklanabilecektir. Bu süreci bilinçli olarak yönetmek örgütte oluşabilecek kültürel boşlukları stratejik amaçlar doğrultusunda doldurmaya da katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, stratejik performans yönetiminin yaygın kullanım araçlarından biri olan Balanced Scorecard’ın boyutlarının altında örgüt kültürünün ölçümlenmesi önerilmektedir. Örgüt kültürünün, içsel süreçlerin verimliliğini doğrudan etkilemesinden dolayı Balanced Scorecard altında öğrenme ve gelişim boyutu altında değerlendirilmesinin daha uygun bir seçenek olacağı fikri edinilmiştir.

Özet İngilizce :

Determining correct strategy for an organization and applying it with the help of organizational culture is a necessary and compulsory step to be taken in order to achieve long term success. It is necessary to develop organizational commitment in order to motivate current human resources for the sake of organizational aims in long term. It is vital to observe the development of organizational culture and manage that process in order to interpret contributions of employees to long term strategic aims. As a result of that kind of a situation, what kind of an organization culture is desired for achieving strategic aims can be explained to employees. Managing that process consciously will also add contributions for repairing gaps at organizational culture in accordance with the strategic aims. In this study, measuring organizational culture via Balanced Scorecard, which is one of the widely used tools of strategic performance management, is proposed. Because of the fact that organizational culture affects efficiency of internal processes directly, it is argued that it is more appropriate to evaluate under learning and growth dimensions of Balanced Scorecard.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :