Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernizm ve komplekslik: örgüt kuramı bağlamında paradigmatik bir tartışma

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilimler alanında son yıllarda postmodernizm ve komplekslik kavramları yoğun olarak tartışılmaktadır. Postmodernizm örgüt kuramı açısından geniş olarak tartışılmış bir kavramdır. Komplekslik kuramından da örgüt araştırmalarına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada literatürün bir bölümünde birbirleri ile ilişkili gibi görünen postmodernizm ve komplekslik kuramı incelenerek Burrell ve Morgan tarafından oluşturulan çerçevede konumlandırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak postmodernizmin ve komplekslik kuramının görece birbirlerinden farklı yaklaşımlar oldukları, postmodernizmin genel olarak radikal hümanist kısımda, komplekslik kuramının da ağırlıklı olarak işlevselci kısımda yer aldığı anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, postmodernism and complexity have been discussed intensively in the social sciences. Postmodernism, as a concept, has been widely discussed from the organization theory perspective. It’s expected that complexity theory will make important contributions to the organization research. In this study, postmodernism and complexity theory, which is implied to have strong connections with each other in the literature, are examined as well as being positioned at the Burrell and Morgan framework. Results of the study show that postmodernism and complexity theories are relatively different from each other. As postmodernism is generally positioned at the radical‐humanist section, complexity theory is mostly positioned at the functionalist section.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :