Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öznenin nesneleşmesi: türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında çalışan öğretim elemanlarının akademik özgeçmiş ve eserleri bakımından nicel görünümü

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanı akademisyenlerce tarafından değişik açılardan incelenmiştir. Bu incelemelerin yönetim ve organizasyon alanındaki yayınlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu makalenin konusu, şimdiye kadar ele alınmayan bir konu, yönetim ve organizasyon alanındaki akademisyenlerin kendileridir. Makalenin amacı, söz konusu akademisyenleri akademik özgeçmişleri ve eserleri bakımından incelemektir. Makalede devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 305 akademisyenin web ortamında yer alan özgeçmişleri ve eserleri incelenmiştir. Çalışma sonunda özgeçmişler ve eserler bazı değişkenlere göre sıralanmıştır.

Özet İngilizce :

Management and organization field have been examined from different angles by academicians in Turkey. These studies concentrate on publications about management and organization. The topic of the paper, not dealt with so far, is academicians in the field of management and organization. The aim of the paper is to study academic backgrounds and works of these people. Backgrounds and works of 305 academicians presented on web pages at public and private universities are considered. The backgrounds and works are ranked by some variables.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :