Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenen örgüt ve bilgi yönetimi ilişkisi: afyonkarahisar ilinde bulunan hastane yöneticileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe University1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Afyonkarahisar ili sınırları içerisindeki özel ve kamuya ait hastanelerin yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrenen örgütler ile bilgi yönetim sistemleri arasındaki ilişki incelenmiş ve araştırma sonucunda iki kavram arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları bilgi yönetim sistemi ile öğrenen örgüt oluşturma arasında genel itibariyle doğrusal ve olumlu bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Özellikle de öğrenen örgütlerin en önemli özelliği olan bilginin paylaşılması ve bilginin elde edilmesini artırıcı etkisi, bilgi yönetim sistemi bileşenleri arasında da yer almakta ve öğrenen örgüt üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bilgi yönetim bileşenlerinin özellikle ekip halinde öğrenme ile bilginin paylaşılması öğrenen örgüt kültürü oluşturma açısından anlamlı bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

This research was performed on managers of private and public hospitals which are located in Afyonkarahisar. Relation between learning organizations and knowledge management concepts were examined in research and it was seen that there is a significant and positive relation between these two concepts. In this study according to research findings there is a positive relation between learning organizations a term sharing of knowledge and also providing of information increasing effect is also concerning in information systems. It has got a positive effect. It is meaningful that component of information management especially team learning and also sharing of information setting the culture of learning organizations

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :