Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd ülkelerinde gelir dağılımının 1980 sonrası gelişimi ve eşitsizliği azaltıcı müdahaleler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler arasındaki en önemli farklardan biri milli gelirin dağılımındaki farklılıklardır. Gelişmiş ülkelerde gelir, genellikle gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelere göre daha adil dağılmaktadır. Bununla birlikte 1980‐2000 aralığında Kuzey Asya ülkeleri hariç ülke gruplarının tümünde ve Dünya genelinde gelir eşitsizliği artmıştır. Gelir eşitsizliği OECD ülkelerinde 1985‐2005 aralığında ortalama olarak iki puan artmıştır. Ancak ülkeler arasında eşitsizlik farklılıkları çok daha büyüktür. Aslında, gelir eşitsizliği açısından görece iyi durumda olan pek çok ülkede birincil gelir dağılımı son derece kötüdür. Birincil gelir dağılımı kamu müdahalesi ile iyileştirilmektedir. OECD ülkeleri vergi ve transfer politikaları ile gelir eşitsizliğini azaltmaya çalışmaktadırlar. Ancak eşitsizliği azaltmak için temeldeki esas neden olan ücretler ile sermaye gelirleri arasındaki farkın açılmasını durdurmak gereklidir

Özet İngilizce :

One of the most differences among Developed, Developing and underdevelop countries is the difference in their income distributions. The income in developed countries are generally distributed in a fairer manner comparing to the, developing and underdeveloped countries. Beisides this income inequality has risen in the interval of 1980‐2000, across the globe and in all of the countries except from the Nort Asian countires. The income inequality has risen in OECD countires in the interval of 1980‐2005 averagely for two points. However the difference of inequality between the countries is much bigger. Indeed, primary income distribution is too bad in most counties which are fairly beter in terms of income inequality. Primary income distribution is improved by social intervention. OECD countries are trying to decrease the income inequality by tax and transfer policies. However, it is necessary to stop the rising of the difference between the capital incomes and the wages which is the real reason in the base, in order to decrease the income inequality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :