Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Market, capitalism and development: development theory in the light of braudel

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

In "Civilisation and Capitalism" Fernand Braudel made one of the most comprehensive analysis of all times on the emergence of capitalism. Yet, he did not explicitly discuss the relevance of his analysis to the efforts to "build" capitalism. Starting with the assumption that Braudel's work has important implications for development efforts, this work tries to figure out those implications for contemporary development efforts. While doing this, we take the "Developmental State Theory" as reference point which we believe to have a considerable explanatory power on the deliberative and succesful efforts of catching‐up in the post‐war era.

Özet İngilizce :

"Uygarlık ve Kapitalizm"de Fernand Braudel kapitalizmin ortaya çıkışına dair tüm zamanların en kapsamlı analizlerinden birini gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Braudel eserinde analizinin kapitalizmi "kurma" çabaları üzerindeki etkisine açıkça değinmemiştir. Braudel'in çalışmasının kalkınma çabaları ile ilgili önemli çıkarımlara yol açabileceği ön kabulünden hareketle bu çalışma, çağdaş kalkınma çabaları ile ilgili olabilecek çıkarımları araştırmaktadır. Bu yapılırken, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bilinçli ve başarılı kalkınma çabaları üzerinde esaslı açıklama gücüne sahip olduğu düşünülen "Kalkınmacı Devlet Teorisi" bir referans olarak alınmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :