Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal blog sahibi olmanın şirketlerin gelir ve kârına etkisi: fortune 500 üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
-1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknolojik alanda yaşanan değişim ve gelişimler hem şirketleri hem de şirketlerin ilişkide olduğu menfaat sahiplerini etkilemiştir. Kurumsal bloglar, şirketlerin faaliyetlerini yerine getirirken ilişkide bulunduğu menfaat sahipleriyle iletişimini ve etkileşimini sağlayan yeni bir iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler kendileri ve faaliyetleri hakkında doğru bilgileri aktararak, menfaat sahipleri ile iyi ilişkileri sürdürmeyi hedeflemekte, böylece kısa sürede olmasa da uzun sürede kurulacak etkileşim sayesinde diğer şirketlerle arasında fark yaratarak daha fazla gelir ve kâr elde etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma niceliksel ve bağıntısal bir araştırmadır. Bu çalışmada kurumsal bloglar kavramsal olarak ele alınmakta ve Fortune 500’de yer alan kurumsal blog sahibi şirketlerin gelir ve kâr rakamları kurumsal blog sahibi olmayan şirketlerin gelir ve kâr rakamları ile karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> The technological changes and developments during the last quarter of the 20th century have affected both companies as well as the stakeholders these companies have a relationship with. Corporate blogs has appeared as a new communication tool that provides communication and interaction with stakeholders in the activities these companies undertake. By providing correct information about themselves and their activities these companies target good relations with these stakeholders thereby with this interaction, if not in the short‐term then in the long‐term, try to establish a difference from other companies and thus aim to achieve more revenues and profits. This study is a research quantitative and correlational. In this study corporate blogs are considered conceptually and an analysis conducted on the comparison of the revenue and profit figures of Fortune 500 companies with corporate blog with the revenue and profit figures of companies that do not have a corporate blog. According to the results of the analysis a meaningful difference statistically was found between the two groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :