Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kriz ve türk bankacılık sektörüne yansımaları

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal kriz verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların, çeşitli nedenlere bağlı olarak fonları etkin biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan bozulmalardır. 2008 krizi bunlara bir örnektir ve bu krizinin dünya da birçok ekonomide etkileri olmuştur. Bu etkiler aradan bir süre geçtiksen sonra daha net olarak görülebilmektedir. Bu çalışmada global krizin Türk Bankacılık Sektörü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak Gelişmiş ülkelerdeki birçok büyük ve küçük bankanın milyarlarca dolar zararla ve iflaslarla ekilendiği 2008 krizinden, Türk bankacılığının etkilenmediği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The financial crisis that began in August 2007 and intensified in the fall of 2008 pushed the global economy into a severe downturn that some have called the Great Recession. The purpose of this study is to analyze the effects of global crisis on the Turkish banking sector. In summary, this study shows that even though many developed country banks bankrupted from the adverse affects of global financial crisis, the Turkish banking sector was not affected from the latest global crisis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :