Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde işgörenlerin örgütsel ve bireysel amaç algılamaları ve bunun sonuçları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Amaçlar, örgütün varlığı ve eylemleri vasıtası ile elde etmek istediği sonuçlardır. (Jauch ve Glueck,1988: 62) Onlar bu anlamda, örgütler için başlangıçta varlık nedeni, daha sonra da yaşayabilirlik şartıdır. (Kreitner vd., 1990:141) Amaçlara ulaşmada başarılı olmak, örgütler için hayati önem taşır. Amaçlara ulaşma başarısı, amaçların kendisi ile ilgili olduğu kadar; onların elde edilmelerini sağlayacak kaynaklarla da ilgilidir. Örgütlerin beşeri kaynağı açısından amaçlara ulaşma başarısı, onların çalışanlar tarafından kabul edilmelerine bağlıdır. Bunun için de atılması gereken ilk adım, örgütsel amaçların işgörenler tarafından bilinmesini sağlamaktır. (Seijst ve Latham: 2006) Yapılan bir araştırmada, örgütsel amaçlar örgüt içi iletişim ağı içerisinde, çalışanlar tarafından paylaşılması gereken bilgi olarak ilk sırada yer almıştır. (Fırlar ve Dündar, 2005: 220 vd.) Bu bağlamda, amaç oluşturmak ve onları açıkça tanımlamak çağdaş yönetimin bir işlevi olduğu kadar (Frischer, 2006) onların, astlar tarafından bilinmesini sağlamak da yönetsel bir sorumluluktur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :