Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“kişisel bakım” olgusu ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tutum ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı artan refah seviyesi ve gelişmişlikle yakından ilgili bir sektör olan kişisel bakım ürünleri konusunda tüketicilerin bilinç düzeylerinin incelenmesi ve kişisel bakım ürünlerine yönelik satın alma ve tüketim davranışları ile tüketicilerin kişisel bakım ürünlerine yönelik algı, tutum ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla keşifsel bir araştırma planı çerçevesinde bir saha çalışması (anket) yapılmıştır. Araştırma bulguları kişisel bakım olgusunun algılanmasında ve anlamlandırılmasında farklılıkların bulunduğu ve bu farklılıkların müsebbibi olarak da cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, medeni hal, meslek gibi demografik özelliklerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle de kişisel bakım ürünleri konusunda informal bilgi kaynaklarının son derece etkili olduğu ve dolayısıyla da kulaktan‐kulağa iletişimin yoğun kullanıldığı pazarlama stratejilerinin bu ürünlerin pazarlanmasında yoğun kullanım bulacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the meaning attributed the concept of "personel care", identify the shopping and usage behaviors of consumers as well as perceptions, attitudes towards personal care products, and to understand the factors influencing consumers' preferences for personal care products which is a fast growing industry in line with the increased welfare and economic and social developments taking place in recent years all around the globe. To this end, an explaratory study including a field survery was carried out on consumers. Findings indicate the existence of differences in meanings attributed to the concept of personal care, and a number of demographic factors such as age, income, gender, occupation, marital status and education tend to influence the existence of these differences as well as consumers' perceptions, preferences and attitudes towards perseonal care products. As a result, it seems that informal information sources are quite influential in consumers preferences, hence marketers should pay attention to WOM type communication media. Marketer should take these results in designing marketing strategies for personal care products industry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :