Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kambiyo senetlerinde temsil yetkisindeki sakatlıklar ve sonuçları

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Ticaret Kanunumuzun kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabında, TTK.590 dışında, temsil ile ilgili özel bir hüküm yoktur. Dolayısıyla, Borçlar Kanununun temsile ilişkin hükümleri kıymetli evrakta da uygulama alanı bulur (TTK.1). "Selahiyeti olmaksızın imza" kenar başlıklı TTK.590 ise, bazı hususlarda kıymetli evraka özel farklı kurallar getirmektedir. Bu madde, aslında poliçeyle ilgili olmakla birlikte, bonoya (TTK.690) ve çeke de (TTK.730/b.3) uygulanır.2 Çalışmamızda, öncelikle genel hükümler ve TTK.590 arasındaki farklılıklara değinerek, genel hükümlerin kambiyo senetlerine hangi ölçüde uygulanacağını irdeleyeceğiz. Ardından, temsil yetkisindeki sakatlıklar ve bunların sonuçlarını, temsil yetkisinin bulunmaması ve temsil yetkisinin aşılması şeklinde iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Son olarak da konuyla ilgili bazı ispat sorunları üzerinde duracağız.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :